ALEVI TEMEL BILGILERI

 

Ana Sayfa

Aleviler/ Alevilik

Ehlibeyt/ 12 imam

Hz. Ali

Alevi Önderleri

Alevilik Bilinci

Hacı Bektaş/ Bektaşilik

Pir Sultan Abdal

Tarih/Olaylar

Kadın/Gençlik

Hasan Sabbah

Genel

Allah/ Evren/ Insan

www.alevitentum.de www.turnakitap.com www.pirtv.com www.turnadergisi.de

 
 
 

alevikonseyi@ hotmail.com

 

---------------------------------------------------------------

ALEVİ GENÇLİĞİNİN TARİHSEL alevi_onderSORUMLULUĞU Gençlik bir toplumun geleceğidir. Gençliğini Devami

Hz. MUHAMMED Bazı Alevi düşmanlarıi, Alevilerin Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul etmediklerini Devami

Hz. ALI Kısa Biyografisi Hz. Ali, milâdi takvime göre 21 mart 598'de doğmuştur. 24. 01. 661 tarihinde ise, İbn Mü Devami

Alevi inanç gerçekliği ve namaz Aleviler ve namaz konusunu bir kaç boyutuyla ele almak Devam

 

ALEVİCE YASAM ÇELİIŞKİLERE SONDUR Bugün Alevilerin yaşadığı sorunların, zorluklarıin nedeni, Aleviliğin  Devami

ON İKİ İMAMLAR Aleviler, Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra Müslümanlara ön Devam

DERNEKLERİMİIZ VE SORUNLARI Her toplumsal inanç kurumlaşarak devamlılık sağlar.Kurumlaşamaya Devam

Hz. Ali’yi tanımak Yüce bir aşkla bağlı olduğumuz, uğruna nice cefalar Devam

HACI BEKTAŞ VELİ Anadolu Alevilerinin piri olan Hacı Bektaş Veli, kesin olmamakla beraber 1210’ Devam

PIR SULTAN ABDAL Pir Sultan Abdal, Alevi toplumunun yetiştirdiği en büyük kahramanlardaDevam

ÖNDERLIK ÜZERINE Önderlik emek, çaba, çalışma, yoğunlaşma, fedakârlık, Devam

CAFERİ SADIK Altıncı İmam Olan Caferi Sadık, 699’da Medine’de dünyaya geldi. Babası beş Devam

GECMISTEN GELECEGE ALEVI OLMAK Şüphesiz yaşanmış olanları, yaşananları ve yaşanacak Devam

8 MART VE ALEVI KADINI 8 Mart dünya kadınlar günü kutlu olsun. Neden böyle bir kutlama gün Devam

??? Yezit, Muaviye, Mervan, Sıffin, Kerbela, Çaldıran, Kuyucu Murat Paşa, Ebu Suud, Yavuz ALEVİ KATLİIAMLARININ HESABI SORULMAYACAK MI?Devam

Yobazlık Eskimiş,

 

       

kokuşmuş, kirlenmiş, bozulmuş, miadını doldurmuş Devami

GÜNÜMÜZDE HZ. ALİ Çeşitli ideolojik saplantıları olan bir takım kimseler Hz. Ali gerçeğini inkâr etmek istiyor. Devam

ALEVİLER-SÜNNİLER, KATOLİKLER-PROTESTANLAR içerisine girdiğimiz bu bin yılın ilk dönemleri Devam

EHLIBEYT Anlam olarak Ehlibeyt Hz. Muhammed’in ailesi demek. Bu aile Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Devam

Torlak Kemal Torlak Kemal, “yarin yanağından gayrı her şeyde ortaklık” şiarı ile har Devam

IMAM HÜSEYIN İmam Hüseyin, yaşantısıyla, davranışlarıyla, cesaretiyle sadece İslâm âlemin Devam

ALEVİLİĞİ SAVUNMAK Kapıya ard arda tedirgin bir şekilde vuruldu. Hasan okumakta olduğu  Devam

ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLENMELİDİR! Tarihten günümüze değin binlerce Alevi katledildi. Katliamcılara  Devam

Muhammed Mehdi On ikinci imam Muhammed Mehdi 869 yılında doğdu. On ikinci Devam

KERBELA OLAYI Kerbela, iyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, lanetli ile kutsalın, karanlık ile aydınlığın  Devam

BEKTAŞİLİK Hacı Bektaşı Veli adına kurulan, Hz. Ali ve On İki İmam sevgisine dayanan Anadolu ve Balkanlarda Devam

ŞİİIİK Şiilik, kavram olarak Hz. Ali taraftarlığı demektir. Şiilik sözcüğü Şia kelimesi Devam

Yas-ı matem ayı Muharrem gelmişti.

Kerbela’da yaşananlar dün olmuş gibi yakındı. Devam

DÖRT KAPI KIRK MAKAM Dört kapi kırk makam şeklinde ilkeleşen ve insanı "insanı kamil"  Devam.

ALEVİ AHLÂK SISTEMI (ELINE, BELINE, DILINE SAHIP OL) Herhalde dünyada anlami bu kadar derin vDevam

İMAM CAFER SADIK BUYRUĞU'NDAN RIZA ŞEHRİ Bir zamanlar bir sofu dünyayı gezmeye çikti. Devam

İmam Zeynel Abidin Dördüncü imam olan Zeynel Abidin, 659 yılında Medine Devam

 
 

HALLAC-I MANSUR Alevi inancının felsefesini derinden etkileyen ve şekillendirenlerin başında Halla Devam

ŞAH İSMAİL (HATAYİ) Alevi inancı tarihi boyunca sayısız önderler, kamil insanlar, çağının ve toplumun bir Devam

SEYİD NESİMİ Seyid Nesimi’nin doğumu ve şahadeti hakkında kesin bilgiler yoktur. Tahmini bilgilere göre Devam

Turizm, Turist Rehberleri ve Alevilik Turizm, salt güneş altında bronzlaşmak, Devam

TAHTACILAR Tahtacılar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Alevilerdir. Anadolu Alevi mozaiğinin en Devam

KIRKLAR Kırklarla ilgili farklı anlatımlar var. Ama bu zamanı, mekânı farklı anlatımların hemen ; Devam

Hz. FATMA (FATMA ANA) Hz. Fatma’yı tanımlarken şu belirtilenler az gelir. Hz. Fatma, hayırlı bir evlat, sadık bir eş, Devam

Fuzuli Yedi Ulu Alevi ozanından biri olan Fuzuli’nin doğum tarihi ve yeri kesin olarak bili Devam

MUHARREM ORUCU Bilindiği üzere Aleviler/Alevilik asırlardır baskı altında tutulmaktadır/ Devam

Dua ve Alevi Duaları Son tahlilde insanoğlu aciz içinde olan bir varlıktır. Bu durum insanlık tarihine kadar uzanır. Devam

CEM Cem, Alevilerin topluca düzenledikleri ibadet töreninin adıdır. Cem kelime manasıyla "toplanmak" ve "birlik" Devam

ALLAH’IN ASLANI Hz. Ali’den dersler Övünmeye değer şeyler güçlü akıl, utanma, nefsinden Devam

ALLAH GÖRÜLEBİLİR Mİ? Açıklama: Bu yazı Alevilerin en önemli dört, beş kitabından biri olan Hüsni Devam

 

Bir Bütün olarak Hz. Ali Hz. Ali, dünyaya gelmiş en önemli şahsiyettir. Burada bir parantez açarak Hz. Devam

ALEVİ FELSEFESİ VE ALTERNATİF ÖRGÜTLENME MODELİ Alevi felsefesinin tarihsel Devam

SEMAH Semah, Cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Ulu Devam

Ebul Vefa Taç-ül Arifin Ebul Vefa’nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı bilgiler Devam

AVRUPA BİRLİĞİ ALEVİLERE NASIL BAKIYOR? AVRUPA BİRLİĞİ VE ALEVİLER Doksanlı yılların başında değişen dünya politik dengesi Devam

Ahi Evren Ahi Evren, Ahi örgütünün kurucusudur. Ahi örgütlenmesi bir esnaf, zanaatDevam

Ondört Masum-ı Pak Henüz çocuk yaşta iken zalimce katledilen ondört Devam

ALEVİ GENÇLİĞİ VE ALEVİ DAVASI Genel anlamda sınırlı da olsa gerçekleşmiş olan Alevi Devam

ABDAL MUSA Abdal Musa, Anadolu’da Aleviliğin yayılmasında, gelişmesinde büyük katkıları olan  Devam

SEYH BEDREDDIN Alevi isyan ve ayaklanma tarihinin en önemli halkalarıindan birini Şeyh Bedreddin Devam..

ŞAH VELİ AYAKLANMASI Şah Veli ayaklanması, Bozoklu Celal İsyanından etkileni Devam

Imam Hasan Askeri On birinci imam Hasan Askeri 846 yılında doğmuştur. 874 yılında Devam

YUNUS EMRE Her ne kadar bazıları gizlemeye çalışsa da Yunus Emre bir Alevidir. Sanatıyla, Devam

SAFEVİ Safevi, büyük Alevi önderi Şah İsmail’in 1501’de kurduğu devletin adıdır. Safevi adı Şah İsmail’in atası Devam

BEŞTAŞ’IN TANIKLIĞI Hacı Bektaş Kadıncık’ın evine yerleştiği günlerde, Devam

MEVLANA Mevlâna’n ın Alevi olup olmadığı hep tartışılmıiştır. Bizce Mevlâna Alevidir! Devam..

FATIMİLER DEVLETİ Adını Hz. Muhammed’in kızı, Hz. Ali’nin eşi, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in Devam

Hasan Sabbah Hasan Sabbah, tarihte ve günümüzde eşi benzeri olmayan bir Alevi önderidir. Hasan .Devam

Muhammed Bakır Beşinci imam olan İmam Muhammed Bakır, 676 yılında Devam

 

İSMAİLİYE İsmaillilik diye de bilinen İsmailliye mezhebi, adını altıncı imam Caferi  Devam

Börklüce Mustafa Börklüce Mustafa, 1400’lerin başında Şeyh Bedrettin Deva

DEDELİK KURUMU VE İŞLEVİ Dede Alevilerin inançsal önderidir. Dede kavram olarak büyük, ata demektir. Dede Devam

Baba İshak Bazı kaynaklar Baba İlyas ile Baba İshak’ı birbirine karıştırıyorlar. Devam

 
 

ALEVİLERDE ŞİİR Herhalde dünyada şiirle bu kadar iç içe olan, şiirle bütünleş Devam

ALEVİ MÜZİĞİ Her dinsel toplumun kendine has bir müziği vardır. Bu müzik, inancın felsefesinin Devam

MUSAHİPLİK Musahipliğin temeli dayanışma ve paylaşmaya dayanır.     Devam

Yemini Yedi ulu Alevi ozanından biri olan Yemini’nin nerde ve ne zaman doğduğu Devam

NUSAYRİLİK Adını kurucusu Muhammed Bin Nusayri’den alan Nusayrilik daha çok Orta  Devam

ALEVİ HUKUKU Alevi hukuk sistemi Sünni hukuk sisteminden çok farklıdır. Tarih boyunca Aleviler, kendi Devam

ALEVİLER’DE MİZAH Aleviler tarih boyunca inançlarını baskı altında yaşamak zorunda kaldılar. Sünni inanç küçük bir Devam

İşte perspektif Bir insanın ortalama altmış-yetmiş (60-70) yıllık ömründe karşısına , Devam

CAFERİLİK Caferilik, On İki İmamlar’ın altıncısı olan İmam Caferi Sadık Devam

YEDİ ULU OZAN Alevi tarihine deyişleriyle, şiirleriyle yön vermiş, Alevi inancına bağlılıklarını yaşamlarıyla Devam

KALENDER ÇELEBİ Hacı Bektaş Veli’nin torunlarından olan ve aynı zamanda Hacı Bektaş Devam

GİRİŞ Aleviler tarih boyunca katliamlara uğramış, baskılara maruz Devam

BOZOKLU CELAL "Celallenmek" kavramı Türkçe’ye Bozoklu Celal vasıta Devam

BABAİLER İSYANI NASIL GELİŞTİ Alevi tarihi bir isyanlar, başkaldırmalar tarihidir de. Aleviler tarih boyunca Devam

KIZILBAŞ KİMDİR VE KIZILBAŞLIK Her ne kadar bazıları bir yanılgı içine girip  Devam

Hz. Muhammed Nurdur Hz. Muhammed gerçeğini ozanın şu mükemmel sözleri Devam

Alevi örgütlenmesinde çetecilik Gelinen aşama tam anlamıyla kavranmamış da olsa, yeteri kadar Devam

Alevilik Bilinciyle Her şeyden önce kendimizi yenilgiye/yenilgil Devam

Hz. Zeynep Zeynep adı Alevi toplumunda yiğitliğin adı olarak bilinir. Bu yiğitlik Devam

Ölüm Ölüm, her şeyin sonu mudur? Her şey aynı zamanda yeni bir başlangıç Devam

ALEVİ HAREKETİNDE İKİ TEMEL GÜÇ: GENÇLİK VE AYDINLAR Alevi toplumunun geleceğini iki temel güç belirle Devam

 

Yalnızlık Yalnızlık ille kalabalıklardan ayrı olmak anlamında değildir. İnsan Devam

ARINMAK Günümüzde insanoğlu kendi nefsinin dışında yığınla olguyla mücadele etmek Devam

Kadıncık Ana Kadıncık Ana, Alevi toplumunda en çok bilinen kadın önderlerden Devam

İRADE: YAŞAMA YÖN VERMEK İrade demek; yaşama yön vermek, yaşamsal kararlarda Devam

Değişen Dünya ve Aleviler Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan saldırı dünyanın ekonomik, Devam

Ne yozluk, ne yobazlık Günümüz insanının (en çok da gençliğin) büyük bir sorunudur kimliksizlik. Devam

Ebu Müslim Ebu Müslim Horasani, kanlı Emevi saltanatını yıkan büyük önder olarak Devam

İMAM HASAN İkinci imam olan İmam Hasan, 624 yılında Medine’de doğdu. İmam Hasan Devam

Hedefleri netleşmiş

bilinci berraklaşmış

ufku genişlemiştiDevam

 

HACI BEKTAŞ VE HIZIR PEYGAMBER Hünkâr'a bir ikindi üzeri, güzel yüzlü, tatlı sözlü, Alevi saçlı, yeşil Devam

Dua “Dua nedir?” sorusuna en iyi cevabı Hz. Peygamberin sözüyle verebiliriz. Devam

NE İSTİYORUZ? Gerçekten ne

?

istiyoruz? Nedir bu kadar aradığımız ama bir türlü bulamadığımız? Devam

SULTAN ŞUCAEDDİN VELİ Sultan Şuca adıyla da anılan büyük Anadolu Velisi’nin doğum Devam

Anlam Hayat Bütün her şey burada gizli. Hayatın anlamını sorgulamada. Hayatı sorgulamak, Devam

Baba ilyas Baba İlyas, Babailer isyanının önderidir. Babailer isyanının etkileri yüzlerce yıl Devam

Bir Türkü ve Getirdikleri Günlerden Perşembe idi. Hava her zamanki Devam

Karacaoğlan Karacaoğlan’ın hangi bölgede doğduğu , hangi inançtan olduğu, hangi aşirete bağlı Devam

Neden Aleviyiz? Bu soruya cevap vermek için daha başka sorular sormak lazım. Neden insanız? Ya da soruları genişletip, Devam

içsel çelişki Bazı insanlar yığınla içsel çelişki yaşamaktalar. Ancak bu çelişkileri Devam

Allah’a Sığınmak Bütün yanlışlardan, hatalardan, günahlardan Allah’a sığınırım. Devam

İMAM ALİ RIZA Sekizinci imam Ali Rıza 770 yılında doğmuştur. 818 yılında diğer imamların yolunda olduğu için, toplumun Devam

Karaca Ahmet Karaca Ahmet Sultan hakkında Nezihe Araz şunları yazıyor: “Karaca Ahmet Devam

Balım Sultan Bektaşiliği kurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sulta Devam

NUR ALİ HALİFE AYAKLANMASI Nur Ali Halife isyanı Osmanlı yönetiminin iktidar kavgas Devam

Allah’ın Varlığı “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insan Devam

AKYAZILI SULTAN Kimi Devam

 

kaynaklar onu Horasan’dan gelen, Ahmet Yesevi’nin halifelerinden

Mutluluk Bazı insanlar mutsuzlukların sebebini farklı zamanlara, farklı mekânlara Devam

Virani Yedi Ulu Alevi ozanlarından biri olan Virani’nin doğum tarihi ve yeri bilinmemekle beraber Devam

BARAK BABA Barak Baba 1257 Tokat doğumlu olarak kayıtlarda gözükmektedir. 1307 Devam 

Kader Kaza, kader konusunda oldukça yanlış şartlandırmalar var. Verilen bilgilerin yetersizliği bir yana, Devam

İmam ismail Altıncı İmam Cafer Sadık’ın oğlu olan İsmail’in doğum yeri ve tarihi bilinmemekle Devam

İnsanın Yapısı Bazıları aksini iddia etmekte özgürdürler. Ama bizce insanın yapısı iki türlüdür. Devam

iyilik İyilik yapmak nedir? İyilik; karşılık beklemeden yardım etmek demektir. Vicdanımızı sorgulayalım.Devam

Onyedi Kemerbest Onyedi Kemerbest; Hz. Muhammed’e, Hz. Ali’ye, Ehlibeyt’e bağlı kırklar Devam

Ahmet Yesevi Ahmet Yesevi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedi  Devam

Kul Himmet Yedi Ulu Alevi ozanından biri olan Kul Himmet’in, onaltıncı veya onyedinci yüzyılda yaş Devam

Baba Zünnun Baba Zünnun’un doğum tarihi ve nerede doğduğu hakkında hiç bir bilgi bulunmamaktadır.Devam

OLMAK YADA OLMAMAK Dayanmak . En zor koşullarda o iradeyi göstermek. Bıkmamak. En acımaz Devam

Öncelik Her insanın kendine göre bir önceliği var. Kimi insan için en önde gelen zengin Devam

her şeyin bir bedeli var Her şeyin bir bedeli var. Korkaklığın, mertliğin, iyiliğin, kötülüğün, ihanetin, Devam

İMAM MUSA-İ KAZIM Yedinci imam olan Musa Kazım, 745 yılında doğmuştur ve 799 yılında şehit edilmiştir. Devam

EDEBALİ Edebali gibi bir Horasan Piri’ni hemen hemen Anadolu topraklarında yaşayan, Devam

Evlilik-Aile Doğru anlamda bir evlilik ve beraberinde bir aile, bireysel Devam

Günlerden cumartesiydi. Saat gece yarısını çoktan geçmiş,

tarihler sonbaharın başlangıcı olan güze çoktan Devam

İhanet - Bağlılık Tarihin bir çok döneminde olduğu gibi günümüzde de ihanetler, kaypaklıklar, iğrenç ilişkiler, Devam

ideal-realite İdeal olanla gerçekte yaşanan realite arasındaki fark aşikârdır. Bir tarafta ideal olan ve bu idealiz Devam

Muhammed Taki Dokuzuncu imam olan İmam Muhammed Taki, 811 yılında doğmu Devami

ibadet İnsanoğlu istediği kadar kendisini maddi hesaplar ile avutsun. Bir noktadan sonra bu Devam

Rüya Rüya nedir? Gerek metafizik çerçevede, gerek fizikî çerçevede cevaplar Devam

İmam Ali Naki Onuncu imam Ali Naki, 829 yılında doğmuştur. 868 yılında şehit edilmiştir. İmam Ali Naki’de Devam

Nefsi bilmek Ulu Hünkâr Hacı Bektaş Veli şöyle buyurmakta: “Marifet nefsi silmek Devam

Ağlamak Hepimiz farkındayız ki; zaman bir çok sorunun çözümünde önemli bir Devam

Aşık Veysel Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas toprağı Alevi toplumuna Devam

Su Suyun olduğu yerde hayat vardır. Su, yaşamsal olanların en başında Devam

Din Nedir? Din kavramının genel tanımını yap Devam

 
 

Dadaloğlu Dadaloğlu’nun hangi tarihte yaşadığı ve nerede yaşadığı Devam

Başaracağız! Atilla İlhan’ın şu dizeleri, yaşam gerçekliğimizi bariz bir şekilde Devam

Demir Baba Balkanlardaki Alevi toplumunun önderlerinden olan Demir Bab Devam

Hamdan Karmat Hamdan Karmat, İsmaililiğin bir kolu olan Devam

 
 

Yıldızlar Havanın açık olduğu bir gecede güncel kaygılardan sıyrılıp, gökyüzüne Devam

Hayatın çilesi Alexis Carrel’in şu belirlemesi ilginç tespitler içeriyor: “Yaşamak, Devam

 

Gül Baba Gül Baba, aslen Amasya’lıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte Devam

Görmek Allah’ı neden görmüyoruz? Acaba bakm Devam

 
 

Farkına Varmak Farkında mıyız? Değiliz. Zaman geçip gidiyor mu? Giden Devam

HACI BAYRAM VELİ Osmanlı Devleti’nin kurulması, ilişkilerin dinsel bir hoşgörü içinde Devam

 

Hastalık Gözlem ve deneyimlerimize güvenerek insanların Devam

 

HACİM SULTAN Asıl adıyla Recep olarak bilinir. Hacı Devam 

Güzel insan Kader konusunda görüşlerimizi “Kader” başlıklı bölümde belirtmeye Devam

Hamza Baba Hamza Baba’nın doğum tarihi hakkında kesin bilgiler yok. Devam

Hayyam Hayyam, 1048 yılında Nişabur’da doğdu. 1122 yılında Nişabur’da hakka yürüdü. Hayyam Devam

Ne istiyorsun? Eğer uyanıksan, gözlerin görüyorsa, nefes alabiliyor Devam

 
 

Hıdır Abdal Hıdır Abdal Sultan’ın nerede ve ne zaman doğduğu kesin olarak Devam

Hayat bir oyun (mu)? Hayat bir oyun mu? Bütün bunlar tiyatro mu? Değilse Devam

Hızır “Yetiş ya Hızır” deyimi asırladır darda kalanın, zorda olanın umu Devam

Olumlu Düşünce Olumlu düşünce; olaylara en olumlu Deva

Hüsniye Hüsniye, en önemli Alevi kitaplarından birinin kahramanıdır. Hüsniye adı Devam 

OTMAN BABA Otman Baba adı her zaman Sarı Saltuk, Kızıl Deli Sultan gibi Devam

İMAM ZEYD Zeydiye tarikatının kurucusu olan imam Zeyd, kesin olmamakla beraber 698 Devam

Şah Abbas Şah Abbas, Şah İsmail ve Şah Tahmasp Devam

Şah Kulu Şah Kulu’nun doğum tarihi bilinmemektedir. Günümüzde Devam

Kazak Abdal Kazak Abdal’ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında çeşitli bilgiler Devam

SARI İSMAİL Yaşamı konusunda aydınlatıcı bilgiler bulunmamasına karşın Sarı İsmail, Devam

KIZIL DELİ (SEYİT ALİ SULTAN) Kızıl Deli, Alevilik ve Bektaşilikte Devam

Kaygusuz Abdal Kaygusuz Abdal ile ilgili bilgiler, Abdal Musa Sultan Velayetna Devam

 

Alevi Müziğine dair... Deste Günaydın, Sabahat Akkiraz ile beraber, Aleviler adına Devam

Muhammed Nusayri Üzerinde en çok tartışılan, bir çok defa katliamlara uğrayan, Devam

SARI SALTUK Sarı Saltuk menkıbelerde en çok anlatılan pirlerden Devam

Şah Tahmasp Şah Tahmasp, büyük Alevi önderi, ozanı Şah İsmail’in oğludur. Bilin Devam

Veysel Karani Veysel Karani, Onyedi Kemerbesttendir. 560 yılında Karen (Yemen)’de Devam

BU DÜNYA KİME KALMIŞ? Bu dünya kime kalmış ki gafil, sana da kalsın.Cahilsin. Devam

Şeyh Safi Alevi tarihinin en çok tartışılan önderlerinden biri olan Şeyh Devam

 
 
 

Tapduk Emre Tapduk Emre, kesin olmakla beraber 1200 ile 1300’lü yıllar Devam

ALEVİCE YAŞAM İnsanların tek durduramadıkları şey sanırım zaman ve değişim. Bu Devam

Hayatın anlamına dair... GirişHayatın anlamına dair düşüncelerimizi, duygularımızı, Devam

Günümüz sorunları Günümüzün en önemli sorunlarından birisi, yaşan Devam


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Reklam
 
yeni sitemiz www.ciglikoyu.com
 

DUYURU PANOSU

CİGLİ KOYU

HOS GELDINIZ

www.cigli.tr.gg
YENİ YAPACAGIMIZ SİTEMİZDE NELERİN ÖN PLANDA OLMASINI NELERE AGIRLIK VERİLMESİNİ İSTEDİGİNİZİ YAZINIZ. ÖRNEK VERECEGİNİZ BAŞKA BİR SİTE VARSA ONUDA YAZIN.

Sitene Ekle

Günlük Burç

 
www.ciglikoyu.com yeni sitemiz
 
BU GUN 2 ziyaretçi (58 klik) KISI BURDAYDI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=